კულტურა

წინანდალი

ათასჯერ გაგონილს, ერთხელ ნანახი სჯობსო... ჩემთვის, წინანდალი ზუსტად ეს შემთხვევაა. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე, ამ მხარეზე გაგონილი ამბები, თუ შეფასებები მის სილამაზე, თავისდაუნებურად, ზღაპრულ ელფერში ხვევს და რაც უფრო აგიზგიზებს ცნობისმოყვარეობას, მით უფრო მაჯერებს, აქ მოხვედრა ბევრად უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ექსკურსია მუზეუმში. და აი, რატომ...

სექტემბერი 13, 2017

Hello Blog

ათასჯერ გაგონილს, ერთხელ ნანახი სჯობსო... ჩემთვის, წინანდალი ზუსტად ეს შემთხვევაა. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე, ამ მხარეზე გაგონილი ამბები, თუ შეფასებები მის სილამაზე, თავისდაუნებურად, ზღაპრულ ელფერში ხვევს და რაც უფრო აგიზგიზებს ცნობისმოყვარეობას, მით უფრო მაჯერებს, აქ მოხვედრა ბევრად უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ექსკურსია მუზეუმში. და აი, რატომ...