კულტურა

კონკურსის „ქართული ა“ გამარჯვებულები

ფონტების გაციფრულების კონკურსის გამარჯვებულები ცნობილია

ოქტომბერი 30, 2019

ორგანიზმი იმდენადაა ცოცხალი, რამდენადაც მასში ცვლილებები მიმდინარეობს და იმდენად ძლიერია, რამდენადაც ის ადაპტირდება გარემოსთან. ენაც ასეა - მისი სიცოცხლე ცვლილებებში, ხოლო ძალა - თანამედროვეობასთან თანხვედაში გამოიხატება.


შრიფტების კონკურსი ქართული „ა“, ქართული დამწერლობის განვითარებასა და მის ციფრულ სამყაროში ადაპტაციას ემსახურება.


ნომინაცია - ფუტურისტული ა


I ადგილი - ლაშა გიორგაძეII ადგილი - ზურაბ მიმინოშვილი
ნომინაცია - მხატვრული ა


I ადგილი - ჯუმბერ ბეჭვაიაII ადგილი - ლიზი ქანდარია
ნომინაცია - თანამედროვე ა 


I ადგილი - ლაშა გიორგაძეII ადგილი გიორგი ახუაშვილინომინაცია - ლაკონური ა


I ადგილი - ალექსანდრე ჩარკვიანიII ადგილი - ალექსანდრე ჩარკვიანი
ნომინაცია - გაკრული ა


I ადგილი - ზურაბ მიმინოშვილიII ადგილი - ალექსანდრე ჩარკვიანინომიცია - ტექნიკური ა 


I ადგილი - დათო ხარაშვილიII ადგილი - მექი გიორგაძე
ნომინაცია აკადემიური ა 


I ადგილი - ალექსანდრე ჩარკვიანიII ადგილი - სერგო ტიტენკოვი
ნომინაცია - ადაპტირებული ა 


I ადგილი - ალექსანდრე ჩარკვიანიII ადგილი - დათო ხარაშვილი


www.writeingeorgian.org