ცისფერი მთები

ფოტოშეჯამება | Kiketi Forest Downhill Cup

Downhill

ოქტომბერი 21, 2021

16 ოქტომბერს Kiketi Forest-მა საქართველოში ქალთა და მამაკაცთა პირველ შეჯიბრს უმანსპინძლა დაუნჰილში.

გამარჯვებულები

კაცები:


I ადგილი - ზაალ წერეთელი (2.04.391)

II ადგილი - მიხეილ ნოზაძე (2.05.112)

III ადგილი - ლაშა ზოიძე (2.06.588)


ქალები:


I ადგილი - ვერიკო ბაზალი (2.38.692)

II ადგილი - დარია შაშმურინა (3.38.742)

III ადგილი - მარიამ მიხელიძე (3.41.522)

ფოტო: ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავიდოვი / ქეთი კვინიხიძე / ავთო ოზიაშვილი