ტექნოლოგია

ვაკანსიები თიბისის დიზაინის მიმართულებაში

Go Digital

ნოემბერი 20, 2020

მომხმარებლების ყოველდღიურობის გასამარტივებლად, ციფრულ არხებს მუდმივად ემატება ახალი ფუნქციონალები. სწორედ ამიტომ, თიბისის მობაილ და ინტერნეტბანკის გუნდებში და ასევე თიბისის სხვა ვებ პლატფორმებზე სამუშაოდ ახალ წევრებს ვეძებთ.

 

თუ ხარ UX, UI ან UX/UI დიზაინერი და რაც მთავარია, გაქვს სურვილი მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი, მარტივი და კომფორტული პროდუქტები შექმნა, მაშინ შენთვის ვაკანსიები გვაქვს. ვეძებთ მომხმარებლების ხმას და მათი ინტერესების დამცველებს თიბისის ციფრული პროდუტების შემქმნელ გუნდებში: 

UX დიზაინერი 

მოთხოვნები და პასუხისმგებლობები

 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული აზროვნება


 • UX პროცესების ცოდნა


 • Design thinking და Lean მეთოდოლოგიებით მუშაობის გამოცდილება ან პრინციპების ცოდნა


 • UX კვლევის მეთოდოლოგიების ცნობა (კვლევის უშუალოდ ჩატარების გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად)


 • UX და ბიზნეს მეტრიკების შესახებ წარმოდგენის ქონა


 • User Persona ხელსაწყოს გამოყენების გამოცდილება


 • მომხმარებლის სცენარების და User journey-ების შექმნა


 • პრობლემის სწორი გადაწყვეტების მოფიქრების პროცესში ბიზნესთან და დეველოპერებთან ახლო კოლაბორაცია


 • User flows/Task flows -ს შექმნა


 • ინფორმაციის არქიტექტურის განსაზღვა


 • ინტერაქციის მოდელების განსაზღვრა HCI პრინციპების გამოყენებით


 • ვაირფრეიმინგი და პროტოტაიპინგი


 • იუზაბილითი ტესტირების ჩატარება


 • იდეების და გადაწყვეტების გუნდთან და სტეიკჰოლდერებთან კომუნიკაცია


 • UI დიზაინერთან ერთად მუშაობა

რას გააკეთებ? 

თიბისის გუნდში მობაილ და ინტერნეტბანკის მომხმარებლის სცენარებსა და User journey-ებს, ასევე User flows/Task flows-ს შექმნი;


ბიზნესთან და დეველოპერებთან ერთად პრობლემის სწორ გადაწყვეტებზე იმუშავებ; 


განსაზღვრავ ინფორმაციის არქიტექტურას, ასევე ინტერაქციის მოდელებს HCI პრინციპების გამოყენებით;


პროდუქტის გამოყენებადობის შესახებ ტესტირებებს ჩაატარებ;


იმუშავებ UI დიზაინერთან ერთად; 


მუდმივად გექნება იდეებისა და გადაწყვეტების კომუნიკაცია გუნდთან;


შექმნი პროტოტიპებს და განავითარებ პროდუქტს.


შენი მთავარი მიზანი კი მომხმარებლისთვის ცხოვრების გამარტივება იქნება.


UI დიზაინერი 

 • თუ ხარ პედანტი და დეტალებზე ორიენტირებული;


 • გაქვს წარმოდგენა UX პროცესებზე, ასევე Design thinking-ისა და Lean მეთოდოლოგიებზე.


 • გიმუშავია User persona და user journey ხელსაწყოების გამოყენებით;


 • იცი პლატფორმებისთვის სპეციფიკური UI და ინტერაქციის პატერნები,


 • კარგად იცნობ ვიზუალური კომუნიკაციის, აღქმისა და ვიზუალური იერარქიის პრინციპებს


 • გაქვს გრიდებით მუშაობის გამოცდილება,მაშინ UI დიზაინერის ვაკანსია შენს შესაძლებლობებზეა მორგებული. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პრინციპების ცოდნა უპირატესობად ჩაითვლება. 


მოთხოვნები და პასუხისმგებლობები

 • UX პროცესებზე წარმოდგენის ქონა


 • Design thinking და Lean მეთოდოლოგიების პრინციპების ცოდნა


 • User personas და user journeys ხელსაწყოებზე წარმოდგენის ქონა


 • პლატფორმებისთვის სპეციფიკური UI და ინტერაქციის პატერნების ღრმა ცოდნა


 • ვიზუალური კომუნიკაციის და აღქმის პრინციპების ცოდნა


 • ვიზუალური იერარქიის პრინციპების ცოდნა


 • გრიდებით მუშაობის გამოცდილება


 • Hi-fi მოქაფების შექმნა


 • სტაილ გაიდის შექმნა


 • კონსისტენტური ვიზუალური ენის მორგება და მონიტორინგი მთელი პროდუქტის მასშტაბით


 • UI აიქონების და და ინტერაქციების შექმნა


 • UX დიზაინერთან ერთად მუშაობა


 • იდეების და გადაწყვეტების გუნდთან კომუნიკაცია


 • სოფთვეარ დეველოპმენტის პრინციპების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად


 • პედანტობა აუცილებელი მოთხოვნაა

რას გააკეთებ? 

თუ გუნდს შეუერთდები, პროდუქტისთვის Hi-fi მოქაფებს, სტილისტურ გზამკვლევს, UI აიქონებსა და ინტერაქციებს შექმნი;


იმუშავებ UX დიზაინერთან, და გექნება მუდმივი კომუნიკაცია გუნდთან იდეებისა და გადაწყვეტების შესახებ;


აპლიკაციას კონსისტენტურ ვიზუალურ ენას მოარგებ და შენი ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა პროდუქტის საკომუნიკაციო ენის მუდმივი მონიტორინგი და მომხმარებლებისთვის საუკეთესო გამოცდილების შექმნა იქნება.


უფროსი UX/UI დიზაინერი 

 • თუ პრობლემის გადაჭრა და დეტალებზე ორიენტირება შენი ძლიერი მხარეა;


 • იცნობ Design thinking-ისა და Lean მეთოდოლოგიებს, ასევე User Persona ხელსაწყოთი მუშაობის გამოცდილება გაქვს;


 • UX მიმართულებით კვლევა ჩაგიტარებია, ან უბრალოდ იცნობ მის მეთოდოლოგიებს;

 

 • წარმოდგენა გაქვს UX პროცესების და ასევე UX და ბიზნეს მეტრიკების შესახებ


 • იცი პლატფორმებისთვის სპეციფიკური UI და ინტერაქციის პატერნები, ასევე ვიზუალური კომუნიკაციისა, აღქმის და ვიზუალური იერარქიის პრინციპები;


 • გაქვს გრიდებთან მუშაობის პროდუქტისთვის ვიზუალური საკომუნიკაციო ენის შექმნის გამოცდილება


 • მაშინ შესაძლებლობა გაქვს გუნდის უფროსი UX/UI დიზაინერი გახდე. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების პრინციპების ცოდნა აქაც უპირატესობად ჩაითვლება.

მოთხოვნები და პასუხისმგებლობები

 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული აზროვნება


 • UX პროცესების ცოდნა


 • Design thinking და Lean მეთოდოლოგიების პრინციპების ცოდნა


 • UX კვლევის მეთოდოლოგიების ცნობა (კვლევის უშუალოდ ჩატარების გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად)


 • User Persona ხელსაწყოს გამოყენების გამოცდილება


 • UX და ბიზნეს მეტრიკების შესახებ წარმოდგენის ქონა


 • პლატფორმებისთვის სპეციფიკური UI და ინტერაქციის პატერნების ღრმა ცოდნა


 • ვიზუალური კომუნიკაციის და აღქმის პრინციპების ცოდნა


 • ვიზუალური იერარქიის პრინციპების ცოდნა


 • გრიდებით მუშაობის გამოცდილება


 • მომხმარებლის სცენარების და User journey-ების შექმნა


 • პრობლემის სწორი გადაწყვეტების მოფიქრების პროცესში ბიზნესთან და დეველოპერებთან ახლო კოლაბორაცია


 • User flows/Task flows -ს შექმნა


 • ინფორმაციის არქიტექტურის განსაზღვა


 • ინტერაქციის მოდელების განსაზღვრა HCI პრინციპების გამოყენებით


 • ვაირფრეიმინგი და პროტოტაიპინგი


 • იუზაბილითი ტესტირების ჩატარება


 • Hi-fi მოქაფების შექმნა


 • სტაილ გაიდის შექმნა


 • კონსისტენტური ვიზუალური ენის მორგება და მონიტორინგი მთელი პროდუქტის მასშტაბით


 • UI აიქონების და ინტერაქციების შექმნა


 • იდეების და გადაწყვეტების გუნდთან და სტეიკჰოლდერებთან კომუნიკაცია


 • სოფთვეარ დეველოპმენტის პრინციპების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად


 • პედანტობა აუცილებელი მოთხოვნაა


რას გააკეთებ? 

თიბისის გუნდში მობაილ და ინტერნეტბანკისთვის Hi-fi მოქაფებს,


მომხმარებლის სცენარებსა და User journey-ებს,


ასევე User flows/Task flows-ს შექმნი,


ბიზნესთან და დეველოპერებთან ერთად პრობლემის სწორ გადაწყვეტებზე იმუშავებ,


განსაზღვრავ ინფორმაციის არქიტექტურას,


ასევე ინტერაქციის მოდელებს HCI პრინციპების გამოყენებით,


• ბექმნი პროტოტიპებს


გამოყენებადობის შესახებ ტესტირებებს ჩაატარებ;


მუდმივად გექნება კომუნიკაცია გექნება გუნდთან იდეებისა და გადაწყვეტების შესახებ;


აპლიკაციას კონსისტენტურ ვიზუალურ ენას მოარგებ და მონიტორინგს გაუწევ პროდუქტს.


უმცროსი UX/UI დიზაინერი 

 • თუ გუნდთან ერთად პრობლემის გადაჭრა შეგიძლია;


 • წარმოდგენა გაქვს User personas და user journeys ხელსაწყოებზე,


 • პლატფორმებისთვის სპეციფიკური UI და ინტერაქციის პატერნებზე და იცი გრიდებით მუშაობა


 • იცნობ UX პროცესებს, ვიზუალური კომუნიკაციის, აღქმისა და ვიზუალური იერარქიის პრინციპებს;


 • იცი Design thinking-ისა და Lean მეთოდოლოგიების პრინციპები 


 • მაშინ უმცროსი UX/UI დიზაინერისთვის საჭირო უნარები გაქვს.

მოთხოვნები და პასუხისმგებლობები

 • პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული აზროვნება


 • UX პროცესებზე წარმოდგენის ქონა


 • Design thinking და Lean მეთოდოლოგიების პრინციპების ცოდნა


 • User personas და user journeys ხელსაწყოებზე წარმოდგენის ქონა


 • პლატფორმებისთვის სპეციფიკური UI და ინტერაქციის პატერნებზე წარმოდგენის ქონა


 • ვიზუალური კომუნიკაციის და აღქმის პრინციპებზე წარმოდგენის ქონა


 • ვიზუალური იერარქიის პრინციპებზე წარმოდგენის ქონა


 • გრიდებით მუშაობის ცოდნა


 • პრობლემის სწორი გადაწყვეტების მოფიქრების პროცესში ბიზნესთან და დეველოპერებთან ახლო კოლაბორაცია


 • User flows/Task flows -ს შექმნა


 • ინფორმაციის არქიტექტურის განსაზღვა


 • ინტერაქციის მოდელების განსაზღვრა HCI პრინციპების გამოყენებით


 • ვაირფრეიმინგი და პროტოტაიპინგი


 • Hi-fi მოქაფების შექმნა


 • სტაილ გაიდის შექმნა


 • კონსისტენტური ვიზუალური ენის მორგება და მონიტორინგი მთელი პროდუქტის მასშტაბით


 • UI აიქონების და ინტერაქციების შექმნა


 • იდეების და გადაწყვეტების გუნდთან კომუნიკაცია


 • პედანტობა ჩაითვლება დიიიდ უპირატესობად


რას გააკეთებ? 

თუ თიბისის გუნდს შემოუერთდები, შექმნი User flows/Task flows-ს, Hi-fi მოქაფებს, UI აიქონებსა და ინტერაქციებს,


სტილისტურ გზამკვლევს და პროტოტიპებს; ბიზნესთან და დეველოპერებთან ერთად პრობლემის სწორ გადაწყვეტას მოიფიქრებ;


განსაზღვრავ ინფორმაციის არქიტექტურასა და ინტერაქციის მოდელებს HCI პრინციპების გამოყენებით;


მუდმივად გექნება კომუნიკაცია გუნდთან იდეებისა და გადაწყვეტების შესახებ; 


კონსისტენტურ ვიზუალურ ენას მოარგებ აპლიკაციას და პროდუქტის მონიტორინგიც შენი მოვალეობა იქნება.

თუ გინდა, რომ თიბისის დიზაინ მიმართულების გუნდის წევრი გახდე და ფიქრობ, რომ ჩამოთვლილი ფუნქციების შესრულება შეგიძლია და შესაბამისი გამოცდილებაც გაქვს, გამოაგზავნე სივი და ნამუშევრები აქ - [email protected]