ედუფინი

რატომ აქვს მონაცემებს ბიზნესებისთვის „ოქროს ფასი“

სექტემბერი 15, 2021

მსოფლიოში არსებული მონაცემების 90% უკანასკნელ ორ-სამ წელიწადში შეიქმნა, ყოველ წამში თითო ადამიანი 1.7MB მოცულობის მონაცემს ქმნის, ბიზნესი კი წელიწადში 180 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტს ხარჯავს მათი ანალიზისთვის. და მაინც, რატომაა ის ასე მნიშვნელოვანი? რა შეუძლიათ მონაცემებს?

 

მონაცემები ბიზნესს თავისი მომხმარებლების უკეთ გაცნობაში, სარეკლამო კამპანიების დახვეწაში, თითოეულ ადამიანზე მორგებული პროდუქტის შექმნასა თუ რისკების მართვაში ეხმარება. ის კიდევ მრავალი დანიშნულებით შეიძლება გამოიყენო, თუმცა ამისთვის შესაბამისი ხელსაწყოების ფლობა და ცოდნაა საჭირო.