აქ.ახლა

“აქ.ახლა" – თიბისის ახალი გზავნილია. ესაა ჩვენი კომპანიის მისიისა და ხედვის გამოძახილი, რომელიც ადამიანებისთვის ცხოვრების გამარტივებას გულისხმობს. თავისი შინაარსით, აქ და ახლა ჩვენი ბიზნეს ხედვა და ფილოსოფიაა და არსებულ სიტუაციაში მაქსიმალური შესაძლებლობების დანახვის საშუალებას იძლევა.


საინტერესოა როგორ ესმით ეს ფრაზა ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს და კონტრიბუტორებს.