ცისფერი მთები

ფოტოამბავი | სამცხე-ჯავახეთი

ფოტო: ტაბაწყური

ფოტო: წალკის წყალსაცავი

ფოტო: ტაბაწყური

ფოტო: ტაბაწყური

ფოტო: სოფელი ასფარა,

ფარავანთან

ფოტო: ტაბაწყური

ფოტო: საფარადან გადაღებული ახალციხე

ფოტო: ტაბაწყური

ფოტო: საფარადან გადაღებული ახალციხე

ფოტო: მადათაფის ტბა

ფოტოამბავი: გიორგი გამგებელი