მუსიკა | ცა

4GB 2019 / დღე I, ფოტო შეჯამება

4GB 2019 დაიწყო. ასეთია პირველი საფესტივალო დღის ფოტო შეჯამება:

გარე სცენა 'ცა'

Seth Troxler

4GB

Larry Heard aka Mr. Fingers

გარე სცენა 'ცა'

ფოტოები: თორნიკე შენგელია

4GB 2019